Rozvoj okresu Bardejov si vyžaduje postupné prekonávanie segregácie

Okres Bardejov sa začína pripravovať na zaradenie do schémy najmenej rozvinutých okresov. Charakterizuje ho veľká segregácia rómskych komunít - ako priestorová, tak aj sociálna. Opatrenia akčného plánu by sa preto mali sústrediť najmä na postupné prekonávanie tohoto stavu. Nemali by priniesť len rýchlo viditeľné výsledky, ale predovšetkým predchádzať zvyšovaniu napätia a zhoršovaniu situácie do budúcnosti.

V okrese je už dobrou skúsenosťou fungovanie obecných podnikov, ktoré do obcí prinášajú medzistupeň zamestnanosti; vytváranie pracovných pozícií pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu umožňuje mnohým ľuďom získať prvé pracovné skúsenosti, ktoré môžu slúžiť ako odrazový mostík pre zamestnanie sa na bežnom pracovnom trhu.

6. septembra 2017 členky expertnej skupiny Katarína Smatanová a Zuzana Kumanová v Bardejove na spoločnom stretnutí so záujemcami o riešenie témy zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít najskôr vysvetlili ciele a procesy prípravy akčného plánu. Potom na žiadosť jednotlivých aktérov navštívili konkrétne lokality Bardejov - Poštárka a obce Sveržov, Rokytov a Raslavice, kde so starostami priamo v teréne hľadali možnosti zvyšovania zamestnávania.


Autor fotografií: Štefan Dreveňak

Fotogaléria