Sekcia regionálneho rozvoja v spolupráci s VÚC Prešov organizuje prvé stretnutia pracovných skupín na tvorbu Akčného plánu pre okresy Bardejov, Snina a Medzilaborce.

 

 

Stretnutia sa budú konať v uvedených okresných mestách

od 25. do 27. júla 2017.

Záujemcovia, ktorí by mali záujem participovať na tvorbe týchto dokumentov sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese nro@vlada.gov.sk

Stretnutia sa budú konať v uvedených okresných mestách od 25. do 27. júla 2017. Záujemcovia, ktorí by mali záujem participovať na tvorbe týchto dokumentov sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese nro@vlada.gov.sk