Školenie pre zamestnancov centier podpory regionálneho rozvoja na tému „Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku“

Sekcia regionálneho rozvoja zorganizovala školenie pre zamestnancov centier podpory regionálneho rozvoja na tému „Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku“, ktorú vydal Úrad vlády SR s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania.

V rámci druhej časti školenia Informačno-poradenské centrum informovalo o vyhlásených a plánovaných výzvach z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Fotogaléria