Školenie "Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie"

Školenie sa uskutoční dňa 7. júna 2017 od 8:30 do 15:00 hod. v priestoroch účelového zariadenia Bystrica, Komenského 22, Banská Bystrica. Školenie je povinný absolvovať každý prijímateľ regionálneho príspevku - štatutárny orgán žiadateľa, alebo ním písomne poverená osoba.

Prezentácie z tohto školenia nájdete TU