Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vystúpil na medzinárodnej konferencii „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vystúpil v stredu, 30. novembra 2016, na medzinárodnej konferencii „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“, ktorú organizovalo predsedníctvo SR v Rade Európskej únie a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Hlavnou témou konferencie bola problematika rozvoja sociálnych podnikov a sociálnej ekonomiky v Európe a jej národný a európsky rozmer prostredníctvom odborných a osobitých príspevkov prednášajúcich a pozvaných účastníkov. Splnomocnenec vystúpil v paneli „Sektor sociálnej ekonomiky ako motor rozvoja zamestnanosti v regiónoch“.