Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vystúpil v mene Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v diskusii na tému „Príležitosti pre zaostávajúce regióny v programovom období 2016-2020“

V stredu, 7. decembra 2016, vystúpil splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov v mene Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v diskusii na tému „Príležitosti pre zaostávajúce regióny v programovom období 2016-2020“. Podujatie sa uskutočnilo v Európskom parlamente pod záštitou pani europoslankyne Moniky Smolkovej.  Hlavnou témou diskusie boli dôvody pretrvávajúceho zaostávania niektorých regiónov a spôsoby riešenia regionálnych rozdielov v krajinách Európskej únie. Splnomocnenec predstavil prístup Slovenskej republiky k riešeniu problematiky zaostávajúcich okresov a zdôraznil aktívny postoj slovenskej vlády v úsilí odstraňovať regionálne disparity. V diskusii ďalej vystúpili poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Mercedes Bresso, tajomníčka Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, pani Katarína Neveďalová, pán Moray Gilland z generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a hostiteľka podujatia, pani europoslankyňa Smolková. Vo všetkých prezentáciách kládli rečníci dôraz na potrebu vytvárania partnerstiev a vzájomnú spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja.

Prezentácia Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Fotogaléria