Stále je možnosť zapojiť sa do projektu podpory malých a stredných podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo

Európska komisia vyzýva organizácie poskytujúce podporu malým a stredným podnikom, poskytovateľov ekologických riešení či riešení v obehovej ekonomike a miestnych aktérov v krajinách Európskej únie, aby sa zapojili do pilotného projektu, týkajúceho sa podpory malých a stredných podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo.

Podpora sa týka:

Viac informácií získate kliknutím na jednotlivé odkazy.

Uzávierka prihlášok je 18. septembra 2017.