Systém prestupného bývania v Krížovej Vsi má jasné kontúry

Máme za sebou ďalšie zasadnutie správnej rady Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n.o. (KEPLA), ktorá vznikla ako aktivita 12.1 akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. Počas zasadnutia 5. septembra 2017 v Kežmarku bol predstavený nový stavebný učiteľ pre Krížovú Ves a bolo rozdiskutované fungovanie systému prestupného bývania v obci.

Celkovo sa tento systém bude skladať z nasledovných častí:

  1. Nájomné byty nižšieho štandardu v bytovom dome s rozlohou 30 m2 / byt, určené predovšetkým pre staršie páry a dôchodcov.
  2. Nájomné rodinné domy – dvojdomy s rozlohou 50m2 / rodinný dom a pozemkom s rozlohou 200 m2, určené predovšetkým ako štartovacie bývanie pre začínajúce rodiny alebo sociálne slabšie rodiny s potrebou zvýšenej asistencie TSP.
  3. Svojpomocná výstavba individuálnych rodinných domov do dlhodobého nájmu s možnosťou ich odkúpenia (po cca 9 rokoch) s rozlohou 80 m2 / dom a pozemkom s rozlohou 400 m2. Tieto domy budú určené napr. pre rodiny zamestnané v obecnej firme. Zo začiatku sa predpokladá potreba asistencie TSP.
  4. Pozemky s infraštruktúrou pre samostatnú individuálnu rodinnú výstavbu, určené predovšetkým pre samostatné, zamestnané rodiny.

KEPLA bude ďalej asistovať pri výstavbe 2. a 3. stupňa tohto systému. Financie z regionálneho príspevku pokryjú náklady na pomocné služby, stavebných učiteľov, projektovú dokumentáciu a pilotovanie nových stavebných materiálov a techník, keďže výstavba dvojdomov bude realizovaná systémom montovaných drevostavieb z drevopanelov, ktoré vyrába obecná firma Krížová Ves.