Účasť splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov na Medzinárodnej konferencii „Benefits Beyond Inscription“

Konferencia zameraná na možnosti využitia značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európy sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a mesta Bardejov v Bardejovských Kúpeľoch.

Konferencia zameraná na možnosti využitia značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európy sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a mesta Bardejov v Bardejovských Kúpeľoch.

Konferencia je vlajkovým podujatím Centra svetového dedičstva UNESCO, s cieľom potvrdiť posilnenú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a UNESCO. Slovensko má skutočný záujem stanoviť druh štruktúry riadenia viacerých zainteresovaných strán pôsobiacich v oblasti podpory svetového dedičstva na Slovensku, najmä s cieľom valorizovať svetové dedičstvo a značku UNESCO v prospech regiónov a miestneho obyvateľstva.

Cieľom konferencie je spojiť približne 250 tvorcov politík zo Slovenskej republiky a krajín V4, ako aj okruh zainteresovaných strán zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, medzinárodných organizácií, akademickej a podnikateľskej obce a občianskej spoločnosti, a podnietiť otvorenú diskusiu o rozvoji trvalo udržateľného cestovného ruchu, projektoch príslušných aktérov OSN (OSN pre životné prostredie, Karpatský dohovor atď.) a o iných súvisiacich témach. Rečníci sa podelia o skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu, výziev, hrozieb a hraníc, s cieľom vymeniť si názory, rozšíriť doterajšie partnerstvá a zapojiť sa do otvorenej diskusie o tom, čo všetko je potrebné na to, aby sme dosiahli rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu.
 

Fotogaléria