V Paríži začala 2. medzinárodná konferencia o národných mestských politikách

V pondelok 15. mája 2017 začala v Paríži 2. medzinárodná konferencia o národných mestských politikách, na ktorej sa zúčastňuje prof. Maroš Finka, člen tímu expertov splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a JUDr. Eva Zelizňáková, PhD., riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR.

V pondelok 15. mája 2017 začala v Paríži 2. medzinárodná konferencia o národných mestských politikách, na ktorej sa zúčastňuje prof. Maroš Finka, člen tímu expertov splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a JUDr. Eva Zelizňáková, PhD., riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR.

Fotogaléria