Vláda SR na výjazdovom zasadaní schválila Akčný plán rozvoja okresu Rožňava

Šnúru výjazdových rokovaní do regiónov slovenská vláda ukončila zasadnutím v Rožňave. Rokovanie sa zaoberalo schválením Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. Akčný plán počíta s finančnou investíciou 109 miliónov eur, pričom tu má za štyri roky vzniknúť 1 345 nových pracovných miest. Z celkovej finančnej investície v rokoch 2016 – 2020 sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 65 miliónov eur a 44 miliónov eur z ostatných zdrojov. Okres na rozvoj dostane v priebehu štyroch rokov regionálny príspevok 4,565 milióna eur a k tomu bol na stredajšom rokovaní navýšený o stotisíc eur, ktoré sú určené na vybudovanie cesty k unikátnej Ochtinskej aragonitovej jaskyni.