Vláda SR schválila dodatky k akčným plánom okresov Vranov nad Topľou a Trebišov

Vláda SR na svojom rokovaní 25. októbra 2017 v Gabčíkove schválila návrhy dodatkov k akčným plánom rozvoja okresov Vranov nad Topľou a Trebišov. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z dôvodu zmien v procese implementácie akčných plánov.

V rámci mnohých opatrení a aktivít AP sa okruh prijímateľov regionálneho príspevku rozšíri, aby vznikla možnosť čerpania RP viacerými subjektmi. Presunuté boli finančné prostriedky medzi jednotlivými opatreniami na základe pripravenosti projektov a do akčných plánov pribudli nové opatrenia z dôvodu rozšírenia okruhu prijímateľov o právnické osoby.


Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 496 z 25. októbra 2017 k návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 24. októbra 2017 k návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou