Výjazdové rokovanie vlády v Poltári a vo Veľkom Krtíši

Dňa 7. septembra Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Hlavným cieľom akčného plánu okresu Poltár je znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia 750 pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície do roku 2020 vo výške minimálne 98 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov v hodnote 75 miliónov eur a 23 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku má predstavovať 2,63 milióna eur.

Akčný plán okresu Veľký Krtíš má za cieľ znížiť do roku 2020 mieru nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš podporou vytvorenia asi 822 pracovných miest. Z odhadovanej investície v rokoch 2016 až 2020 v hodnote 75 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov na úrovni 48,5 milióna eur a 26,5 milióna eur zo súkromných zdrojov. Regionálny príspevok podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov má dosiahnuť 3,33 milióna eur.