Workshop šírenia dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania

Úrad vlády SR - sekcia regionálneho rozvoja a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali workshop venovaný  problematike podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoju sociálneho podnikania, dňa 28. februára 2017. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia samospráv a verejnej správy z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, ktorí prejavovali záujem o sociálne podnikanie.

Na seminári vystúpil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, a taktiež člen Skupiny expertov Michal Smetanka.

O svoje osobné skúsenosti so sociálnym podnikaním na komunálnej úrovni sa podelili ľudia z praxe. O svojich skúsenostiach hovoril Marek Rákoš ako starosta obce Raslavice, ktorý rozvinul poľnohospodársku aj stavebnú výrobu a zamestnal niekoľko desiatok obyvateľov obce v sociálnom podniku, ďalej Imrich Holečko, predseda občianskeho združenia Ľudia a perspektíva so sídlom v Krompachoch, ktorý prezentoval niekoľkoročné skúsenosti so  zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných. Na záver vystúpil  Stanislav Gurka, riaditeľ Domu na pol ceste so sídlom vo Veľkom Slavkove. Zariadenie sa venuje odchovancom detských domovov a ďalším mladým ľuďom a snaží sa o ich integráciu  aj prostredníctvom pracovných aktivít v ich stavebnej dielni a na farme.

 Anton Marcinčin,  splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov  na záver konštatoval: „Vidíme obrovský záujem starostov, resp. okresov o sociálnu ekonomiku a sociálne podniky. Našou snahou je aj na základe prijatých akčných plánov vládou SR využívať tento nástroj pre podporu tvorby pracovných miest práve v miestach, kde je vysoká nezamestnanosť".

Fotogaléria