Začiatok prípravy Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš

Dňa 17. mája 2016 členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy vycestovali do mesta Veľký Krtíš, aby informovali predstaviteľov samospráv, podnikateľského sektora a širokú verejnosť o možnostiach, ktoré im prinesie vypracovanie a následná realizácia akčného plánu. Počas diskusie boli identifikované kľúčové problémy okresu, ako aj oblasti s najväčším potenciálom pre rozvoj. Nasledovala návšteva troch stredných škôl, kde riaditelia prezentovali ich odborné zameranie, špecifiká a perspektívy. Na záver pracovnej cesty bol na mestskom úrade vo Veľkom Krtíši dohodnutý časový harmonogram a ďalšie úlohy v procese prípravy akčného plánu.