Zoznam najmenej rozvinutých okresov Slovenska sa rozšíri, program zvýhodní čerpanie eurofondov