Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Postup predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2018

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku pre žiadosti podané do 6. 8. 2018

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc

Žiadosť o kontrolu verejného obstarávania

Pracovný výkaz

Príručka pre používateľov k definícii MSP

Správa o realizácii projektu - vyúčtovanie

Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku

Avízo o platbe
Avízo o platbe - nová zmluva

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Čestné vyhlásenie žiadateľa - spolufinancovanie

ARCHÍV