Ing. Iveta Niňajová PhD.

Vo svojej profesionálnej kariére sa špecializuje na destinačný manažment, destinačný marketing a projekty zamerané na tvorbu značky cieľového miesta cestovného ruchu. Má ukončenú Ekonomickú univerzitu, fakultu Podnikového manažmentu, odbor Finančný manažment. Ako absolventka pôsobila tri roky v konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers v Bratislave so zameraním na projekty finančného auditu pre nemecky hovoriacich klientov. Počas tohto obdobia študovala externé doktorandské štúdium na Univerzite Komenského, Fakulte manažmentu, kde sa venovala téme „Strategického rozvoja cestovného ruchu na báze rozvoja regiónov“.

Má bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom a za sebou úspešnú prípravu a implementáciu desiatok významných rozvojových projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ alebo zo súkromných finančných zdrojov developerov, prioritne v regióne Liptov, odkiaľ pochádza a kde žije.

Je autorkou odborných článkov, odborných publikácií, rozvojových dokumentov a koncepcií zameraných najmä na oblasť cestovného ruchu. Je zakladateľkou prvého klastra cestovného ruchu na Slovensku, Klastra LIPTOV, ako prvej profesnej organizácie destinačného manažmentu na Slovensku, ktorý viedla do decembra 2009. Od roku 2010 do júna 2016 pôsobila v meste Košice. Najskôr pol roka ako odborná facilitátorka založenia mestskej organizácie cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus a neskôr 6 rokov ako jej výkonná riaditeľka, v rámci ktorej koordinovala nielen destinačný marketing mesta, ale aj jeho projekty prioritného charakteru akými boli napr. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2011– skupina Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, či zriadenie priamych leteckých spojení do Košíc – primárne na trase Košice – Londýn. V roku 2015 pod jej vedením cestovný ruch v meste Košice dosiahol historicky najvyššie čísla prenocovaní a významne zvýšený reputačný kredit v odborných kruhoch.


Kontakt: iveta.ninajova@gmail.com

Príspevky od experta

Bratislava
5.10.2017
Riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO (WHC) Mechtild Rössler sa počas svojej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky v dňoch 17. - 20.9.2017 stretla v Bratislave so  splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom, ktorý ju spolu s členmi expertného tímu a pracovníkmi Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády uistil, že UNESCO prírodné aj kultúrne dedičstvo, ktoré sa nachádza na území najmenej rozvinutých okresov, je aj bude...