prof. Ing. arch. Maroš Finka PhD.

Po viacročnom pôsobení ako vedúci katedry a riaditeľ Ústavu urbanizmu, prorektor Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, člen poradného zboru Ministra vnútra Porýnia Westfálska a expert Európskej komisie, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho Centra SPECTRA Centra exceletnosti Európskej únie, profesor a garant odboru Priestorové plánovanie na STU a v Slovenskej Republike, hosťujúci profesor na 5 zahraničných univerzitách, člen Akadémie pre priestorový výskum a krajinské plánovanie v Hannoveri, hovorca Siete výskumných a plánovacích inštitútov strednej a juhovýchodnej Európy SPAC-CE.net, ako expert OSN pre problematiku mestského a regionálneho rozvoja. Viedol viac ako 50 národných a medzinárodných projektov v oblasti priestorového rozvoja, participoval ako spolugarant vo viac ako 75 ďalších projektoch.

Je členom viacerých vedeckých rád, odborných a poradných orgánov ministerstiev a medzinárodných organizácií doma aj v zahraničí. Je autorom/spoluautorom 41 kníh a viac ako 200 vedeckých článkov a príspevkov na medzinárodných podujatiach. Je nositeľom viacerých domácich a medzinárodných ocenení, okrem iného ocenenia Vedec roka SR.


Kontakt: maros.finka@stuba.sk

Príspevky od experta