PaedDr. Michal Smetanka

Od r. 2002 sa venuje plánovaniu rozvoja komunít, území, samospráv a regiónov. Od r. 2000 aktívny v mimovládnom sektore, predovšetkým v komunitnej práci a sociálnej práci. Pracoval pre viaceré mimovládne organizácie (OZ Spiš – pre obnovu a rozvoj regiónu, ETP Slovensko, Člověk v tísni Slovensko, Regionálne rozvojové partnerstvo, EPIC Slovakia n.o., Viola n.o.), spolupracoval s významnými organizáciami ako napr. Kolpingovo dielo na Slovensku, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Národný demokratický inštitút, Edukos, Centrum antropologických výskumov, Krajské centrum pre riešenie Rómskych otázok, DROM Brno, Rómsky inštitút, Človek v ohrození a ďalšími organizáciami, ako aj mnohými samosprávami, vzdelávacími, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi (vrátane štátnych inštitúcií, s výhradnou politickou neangažovanosťou). V r. 2006 sa stal členom organizácie sociálnych inovátorov Ashoka, je členom správnej rady OZ Spiš – pre obnovu a rozvoj regiónu, Viola n.o a OZ Človek v ohrození (po splynutí s Člověk v tísni Slovensko).

V rokoch 2006 – 2007 facilitátor a zostavovateľ stratégie sociálnej a ekonomickej inklúzie Rómov prešovského samosprávneho kraja, 2007 – 2008 člen riadiacej expertnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, člen expertnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 2008 – 2009 koordinátor a hlavný facilitátor tvorby inovatívneho Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Prešov, 2009 – 2010 koordinátor a hlavný facilitátor prípravy stratégie rozvoja školstva, kultúry a športu Mesta Prešov.

Facilitátor a zostavovateľ lokálnych stratégií komplexného prístupu marginalizovaných Rómskych komunít, 2007 – 2009 facilitátor a zostavovateľ regionálnych stratégií programov typu LEADER, 2014 – 2016 regionálnych stratégií typu CLLD.

Od r. 2002 aktívny v oblasti sociálneho podnikania a sociálnych inovácií, koordinátor prípravy stratégií, programov a plánov sociálnych podnikov (spoluzakladateľ obecného sociálneho podniku v obci Spišský Hrhov a i.).

V súčasnosti je naďalej aktívny najmä v oblasti strategického plánovania, mediácie, facilitácie a rozvíjania koncepcie subjektov sociálnej ekonomiky, ako aj sociálnych inovácií v oblasti rozvoja komunít. Bez politickej príslušnosti a angažovanosti.


Kontakt: michal.smetanka@gmail.com

Príspevky od experta