Rudolf Bauer

Získal bohaté skúsenosti z pôsobenia v rôznych pozíciách verejného sektoru na miestnej až európskej úrovni. Viedol napr. slovenskú delegáciu vo Výbore regiónov v Bruseli. Popri tom sa venoval aj odbornej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja. Podieľal sa na príprave rozvojových plánov miest napr.: Košice, Krompachy, Tornaľa, ale tiež rozvojového plánu Košického kraja (POKER). Bol členom expertného tímu, ktorý realizoval 3-ročný projekt „Good governance at regional level“, financovaný z EEA grants. Od roku 2009 bol členom Správnej rady organizácie CESCI Budapešť, venujúcej sa rozvoju prihraničných oblastí a vypracoval pre ňu štúdie o projektoch Karpatský euroregión a Karpatská konvencia. Ako expert Rady Európy poskytoval konzultácie pri administratívnej reforme v Rumunsku. Bol zodpovedný za prípravu a investičnú časť projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Je spoluzakladateľom a neziskovej organizácie URBI Košice, kde v minulosti organizoval školenia pre miestnu samosprávu. URBI sa v roku 2015 premenovala na CESCI-Carpathia, kde je doteraz v pozícii riaditeľa. Podieľal sa na príprave Akčného plánu okresu Revúca a pomohol založiť Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o. so sídlom v Tornali a s pôsobnosťou pre okres Revúca, kde je riaditeľom a poskytuje manažérsku podporu pri implementácii Akčného plánu okresu Revúca.

Príspevky od experta