Ing. Štefan Chudoba PhD.

Poradca ministra školstva, vedy výskumu a športu a poradca ŠT MF.

V rámci pracovnej skupiny expertov zastrešuje problematiku vzdelávania a podnikania. Okrem výstavby MŠ a ZŠ sa podieľa aj na zavádzaní Duálneho vzdelávania a hľadaní podnikateľských riešení v oblasti priemyslu a verejnej správy.

Po absolvovaní štúdia na VŠE v Bratislave, pracoval ako riaditeľ závodu, neskôr ako námestník riaditeľa pre oblasť techniky, tiež výroby v Trnavských automobilových závodoch. Pôsobil ako GR v Bratislavských automobilových závodoch a výrazne prispel k vytvoreniu terajšieho VW Bratislava. Viedol Škodu Auto na Slovensku 10 rokov a v Rusku 5 rokov.

Naposledy pôsobil 3 roky ako ŠT na MŠVVaŠ a v súčasnosti pokračuje vo svojich aktivitách a odovzdáva tak svoje skúsenosti mladej generácií lídrov.


Kontakt: stefan.chudoba@gmail.com

Príspevky od experta