PhDr. Vladimír Ledecký

18 rokov pôsobí ako starosta obce Spišský Hrhov, 10 rokov ako poslanec územného celku v Prešove, 7 rokov ako predseda správnej rady Agentúry regionálneho rozvoja v Prešove a 18 rokov ako projektový manažér v organizácii Spiš pre obnovu a rozvoj regiónu. Predtým pôsobil ako servisný pracovník na projektoch doma i v zahraničí (Rusko, Sýria, Juhoslávia, Poľsko), kde sa venoval zavádzaniu nových technológii.

Niekoľko rokov sa venuje problematike sociálneho podnikania ako expert na rôznych projektoch doma i v zahraničí a bol pri vzniku niekoľkých sociálnych podnikov, 15 rokov je konateľom a vedie obecný podnik v Spišskom Hrhove, ktorý zamestnáva desiatky pracovníkov.

Vladimír Ledecký je spoluautor niekoľkých odborných publikácii, ktoré boli vydané v inštitúte zamestnanosti na Prešovskej univerzite, Ekonomickej univerzity v Bratislave či iných organizáciách, a zároveň je autorom publikácií napr. Obecný podnik. Obec prevádzkuje jedinečný model sociálneho podniku a vďaka tomu je hodnotená ako pozitívny príklad na Slovensku a v Európskej únií. Pod jeho vedením sa realizovalo viac než 20 projektov so zameraním na zamestnanosť.

Je nositeľom viacerých domácich a medzinárodných ocenení ako mimoriadna cena v súťaži Dedina roka, ocenenie Svetovej banky za komplexné riešenie problému minorít, cena Európskej Únie za rómsku inklúziu, cena Gypsy Spirit, cena European Enterprise Awards. Pod jeho vedením získala obec európsku cenu Dedina roka Slovenska za rok 2015.


Kontakt: starosta@vmnet.sk

Príspevky od experta