Mgr. Zuzana Kumanová PhD.

Od roku 1999 pôsobí v občianskom združení In Minorita. Venuje sa rómskej problematike, od roku 2005 vedie projekt mapujúci rómsky holocaust a od roku 2013 vedie aj projekty zamerané na rozvoj personálnych zručností rómskych žien. Externe spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde v rokoch 2011-2013 pracovala ako riaditeľka odboru pre prípravu strategických materiálov. V rokoch 2013-2014 spolupracovala s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na príprave strategických materiálov a na príprave dotačnej schémy.

Zuzana Kumanová obhájila doktorát na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore etnológia. Na rovnakej fakulte predtým vyštudovala odbor história – etnológia. Absolvovala študijné pobyty na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.


Kontakt: zuza.kumanova@centrum.sk

Príspevky od experta

Košice
26.10.2017
Nadácia Pontis zorganizovala 26. októbra 2017 v Košiciach podujatie Pro bono akčné fórum 2017, na ktorom sa zišli predstavitelia zamestnávateľov s odborníkmi na sociálnu inklúziu a sociálne podnikanie. Splnomocnenec vlády pre podporu NRO podporil podujatie prostredníctvom účasti členov svoje expertnej skupiny: Kataríny Smatanovej, Zuzany Kumanovej, Vladimíra Ledeckého a Michala Smetanku.  Zamestnávatelia definovali problémy, s ktorými sa stretávajú pri zamestnávaní...