Kontakt

Ing. Anton Marcinčin, PhD.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky
pre podporu najmenej rozvinutých okresov

nro@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 900

Životopis


PhDr. Aneta Bartková

vedúca sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

aneta.bartkova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 890


Mgr. Eva Zaujecová

sekretariát

eva.zaujecova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 880


Adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Dunajská 68
811 08 Bratislava


Odbor stratégie a metodiky


JUDr. Eva Zelizňáková, PhD.

riaditeľka odboru

eva.zeliznakova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 886


Ing. Attila Tóth, PhD.

attila.toth@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 891


JUDr. Katarína Hanová

katarina.hanova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 881


Ing. Roman Havlíček

roman.havlicek@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 892


JUDr. Gabriela Stopková

gabriela.stopkova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 893


ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA


Ing. Dominika Benická

riaditeľka odboru

dominika.benicka@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 885


Ing. Narcisa Kolačkovská

kontaktná osoba pre okresy Rimavská Sobota, Svidník, Vranov nad Topľou, Lučenec

narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 883


Mgr. Michal Kováč

kontaktná osoba pre subjekty územnej spolupráce

michal.kovac@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 884


Ing. Michaela  Kolimárová

kontaktná osoba pre okresy Revúca, Poltár, Rožňava, Kežmarok

michaela.kolimarova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 889


RNDr. Jana Kolesárová, PhD.

kontaktná osoba pre okresy Veľký Krtíš, Trebišov, Sabinov

jana.kolesarova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 887


Mgr. Zuzana Beluská

kontaktná osoba pre okres Sobrance

zuzana.beluska@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 985