Kontakty

Ing. Anton Marcinčin, PhD.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky
pre podporu najmenej rozvinutých okresov

nro@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 900

Životopis

 

Mgr. Eva Zaujecová

sekretariát

eva.zaujecova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 880


JUDr. Gabriela Stopková

gabriela.stopkova@vlada.gov.sk
tel.č.: +421 2 20925 893SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - generálna riaditeľka sekcie
eva.zeliznakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925886

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
Tel: 02 / 20925885
E-mail: dominika.benicka@vlada.gov.sk

Mgr. Michal Kováč
kontaktná osoba pre subjekty územnej spolupráce
Tel: 02 / 20925884
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk

Mgr. Zuzana Beluská
kontaktná osoba pre okres Sobrance
Tel: 02 / 20925985
E-mail: zuzana.beluska@vlada.gov.sk

Ing. Narcisa Kolačkovská
kontaktná osoba pre okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Svidník a Vranov nad Topľou
Tel: 02 / 20925883
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk

RNDr. Jana Kolesárová, PhD.
kontaktná osoba pre okresy Veľký Krtíš, Trebišov a Sabinov
Tel: 02 / 20925887
E-mail: jana.kolesarova@vlada.gov.sk

Ing. Michaela Kolimárová
kontaktná osoba pre okresy Poltár, Revúca, Rožňava a Kežmarok
Tel: 02 / 20925889
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Ing. Roman Havlíček - riaditeľ odboru
kontaktná osoba pre prípravu akčných plánov pre okresy Gelnica, Bardejov a Medzilaborce
roman.havlicek@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925892

JUDr. Katarína Hanová
Tel: 02 / 20925881
E-mail: katarina.hanova@vlada.gov.sk

Ing. Attila Tóth, PhD.
Tel: 02 / 20925891
E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk


Adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava