Kontakty

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Korešpondenčná adresa:  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Zásielky, ktoré budú posielané na Dunajskú 68 nebudú prebraté, prosím zasielajte všetku poštu na podateľňu ÚV na Námestí slobody!


Ing. Ivan Ivančin - generálny riaditeľ sekcie
ivan.ivancin@vlada.gov.sk

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
Tel: 02 / 20925885
E-mail: dominika.benicka@vlada.gov.sk

Mgr. Michal Kováč
kontaktná osoba pre subjekty územnej spolupráce, pre okres Sobrance a Veľký Krtíš, Medzilaborce
Tel: 02 / 20925884
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk

Ing. Narcisa Kolačkovská
kontaktná osoba pre okresy Rimavská Sobota, Lučenec a Vranov nad Topľou
Tel: 02 / 20925883
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk

Ing. Michaela Kolimárová
kontaktná osoba pre okresy Poltár, Rožňava a Svidník
Tel: 02 / 20925889
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk

Mgr. Ľuboš Ďubek
kontaktná osoba pre okresy Trebišov, Kežmarok a Gelnica
Tel: 02 / 20925985
E-mail: lubos.dubek@vlada.gov.sk

Ing. Ivana Hačkuličová
kontaktná osoba pre okresy Revúca, Sabinov a Bardejov
Tel: 02 / 20925882
E-mail: ivana.hackulicova@vlada.gov.sk

Ing. Peter Bajtoš
kontaktná osoba pre okres Košice-okolie
Tel: 02 / 20925893
E-mail: peter.bajtos@vlada.gov.sk

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

Dunajská 68, 81108 Bratislava

JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - riaditeľka odboru
eva.zeliznakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925886

Ing. Roman Havlíček
kontaktná osoba pre prípravu akčných plánov pre okres Levoča
roman.havlicek@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925892

JUDr. Katarína Hanová
Tel: 02 / 20925881
E-mail: katarina.hanova@vlada.gov.sk

RNDr. Jana Kolesárová, PhD.
kontaktná osoba pre prípravu akčných plánov pre okres Snina
Tel: 02 / 20925887
E-mail: jana.kolesarova@vlada.gov.sk

RNDr. Radovan Skyba
kontaktná osoba pre prípravu akčného plánu pre okres Michalovce
Tel: 02 / 20925873
E-mail: radovan.skyba@vlada.gov.sk

Ing. Attila Tóth, PhD.
kontaktná osoba pre prípravu akčného plánu pre okres Stropkov
Tel: 02 / 20925891
E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk


Adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 BratislavaSABINOV
Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n.o
Námestie Slobody 62/62, 083 01 Sabinov
Ing. Ladislav Hoz, ladislav.hoz@cmrrsb.sk, 0950 875 232
www.cmrrsb.sk

TREBIŠOV
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n.o.
M. R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov
Ing. Matej Puzder, PhD., puzder@cprrtv.sk, 0907 838 889
www.cprrtv.sk

SVIDNÍK
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.
Sov. hrdinov 354, 089 01 Svidník (v budove Kina Dukla)
Mgr. Ladislav Hribik, cprros@okressvidnik.sk, 0904 207 123; 0949 740 670
www.okressvidnik.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
CEROGEMA, n.o. - Centrum rozvoja Gemera-Malohontu
K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Mgr. Andrej Boros, info@cerogema.sk, 0908 915 622
www.cerogema.sk

POLTÁR
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – Regionálna rozvojová agentúra
Železničná 2, 987 01 Poltár
Ing. Zuzana Šmatlíková, zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk, 0903 492 643

ROŽNAVA
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Ing. Arpád Kavečanky, kcprorv@gmail.com, 0908 183 285
www.kcprorv.sk

REVÚCA
Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o.
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Ing. Gabriela Ádámová, gabriela.adamova@gmail.com, 0911 151 783
www.facebook.sk/cenprr

VEĽKÝ KRTÍŠ
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.
Korešpondenčná adresa: Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš
Sídlo: Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka
Mgr. Mária Lőrincz, cprrvk@gmail.com, 0915 589 995

VRANOV NAD TOPĽOU
Centrum podpory regionálneho rozvoja
Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Ing. Zuzana Zemčáková, zemcakova@arrpsk.sk, 0905 298 434

SOBRANCE
Regionálne rozvojové centrum Sobransko
Nám. Slobody 568/12, 073 01 Sobrance
Jaroslav Majoroš, rrcs.no@gmail.com, 0905 651 822

KEŽMAROK
Centrum podpory regionálneho rozvoja
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok
PhDr. Milan Gacík, gacik.milan@gmail.com, 0903 636 962
www.kezmarok2020.sk


Koordinátori pre kraje

Košický samosprávny kraj - Matej Puzder: matej.puzder@vicepremier.gov.sk
Prešovský samosprávny kraj - Michal Lukša: michal.luksa@vlada.gov.sk; michal.luksa@vicepremier.gov.sk
Banskobystrický samosprávny kraj - Daniel Karas: Daniel.karas@vicepremier.gov.sk