Kontakty

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
E-mail: dominika.benicka@vlada.gov.sk

Mgr. Michal Kováč
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk

Ing. Narcisa Kolačkovská
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk

Ing. Michaela Kolimárová
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk

Mgr. Ľuboš Ďubek
E-mail: lubos.dubek@vlada.gov.sk

Ing. Ivana Hačkuličová
E-mail: ivana.hackulicova@vlada.gov.sk

Ing. Peter Bajtoš
E-mail: peter.bajtos@vlada.gov.sk

 

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - riaditeľka odboru
eva.zeliznakova@vlada.gov.sk

Ing. Roman Havlíček
roman.havlicek@vlada.gov.sk

RNDr. Radovan Skyba
E-mail: radovan.skyba@vlada.gov.sk

Ing. Attila Tóth, PhD.
E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk


Adresa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 BratislavaSABINOV
Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n.o
Námestie Slobody 62/62, 083 01 Sabinov
Ing. Ladislav Hoz, ladislav.hoz@cmrrsb.sk, 0950 875 232
www.cmrrsb.sk

TREBIŠOV
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n.o.
M. R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov
Ing. Matej Puzder, PhD., puzder@cprrtv.sk, 0907 838 889
www.cprrtv.sk

SVIDNÍK
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.
Sov. hrdinov 354, 089 01 Svidník (v budove Kina Dukla)
Mgr. Ladislav Hribik, cprros@okressvidnik.sk, 0904 207 123
www.okressvidnik.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
CEROGEMA, n.o. - Centrum rozvoja Gemera-Malohontu
K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Mgr. Andrej Boros, info@cerogema.sk, 0908 915 622
www.cerogema.sk

POLTÁR
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – Regionálna rozvojová agentúra
Železničná 2, 987 01 Poltár
Ing. Zuzana Šmatlíková, zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk, 0903 492 643

ROŽNAVA
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Ing. Arpád Kavečanky, kcprorv@gmail.com, 0908 183 285
www.kcprorv.sk

REVÚCA
Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o.
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Ing. Gabriela Ádámová, gabriela.adamova@gmail.com, 0911 151 783
www.facebook.sk/cenprr

VEĽKÝ KRTÍŠ
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.
Korešpondenčná adresa: Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš
Sídlo: Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka
Mgr. Mária Lőrincz, cprrvk@gmail.com, 0915 589 995

VRANOV NAD TOPĽOU
Centrum podpory regionálneho rozvoja
Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Ing. Zuzana Zemčáková, zemcakova@arrpsk.sk, 0905 298 434

SOBRANCE
Regionálne rozvojové centrum Sobransko
Nám. Slobody 568/12, 073 01 Sobrance
Jaroslav Majoroš, rrcs.no@gmail.com, 0905 651 822

KEŽMAROK
Centrum podpory regionálneho rozvoja
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok
PhDr. Milan Gacík, gacik.milan@gmail.com, 0903 636 962
www.kezmarok2020.sk

KOŠICE-OKOLIE
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie, n.o.
Hraničná 2, 040 17 Košice
Katarína Tkáčová, nro@crrkosice.sk, 0914 330 702


Koordinátori pre kraje

Košický samosprávny kraj - Matej Puzder: matej.puzder@vicepremier.gov.sk
Prešovský samosprávny kraj - Michal Lukša: michal.luksa@vlada.gov.sk; michal.luksa@vicepremier.gov.sk
Banskobystrický samosprávny kraj - Daniel Karas: Daniel.karas@vicepremier.gov.sk