Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Rimavská Sobota

84 518
Počet obyvateľov
24,2%
Miera nezamest.
24.6.2016
Schválený akčný plán
2300
Pracovné miesta
157 000 000 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 24. júna 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky v Rimavskej Sobote. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladal na schválenie predsedovi a členom vlády SR materiál „Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota“ na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vláda Slovenskej republiky Akčný plán schválila.

Aktuality z okresu Rimavská Sobota

Rimavská Sobota
24.6.2016
Rimavská Sobota bola zaradená k dvanástim okresom, na ktoré sa vzťahuje zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov. Vláda Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote schválila Akčný plán aj pre tento okres. Základným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti vytváraním predpokladov na rozvoj miestnej ekonomiky a tvorba udržateľných pracovných miest s využívaním vlastného potenciálu regiónu.
Rimavská Sobota
Sobrance
6.5.2016
V Bratislave sa 6. mája 2016 uskutočnili zasadnutia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sobrance, na ktorých boli prezentované výsledky medzirezortného pripomienkového konania. Výsledkom rokovaní, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia pripomienkujúcich ministerstiev, je dohoda na konečnom znení oboch akčných plánov. 
Rimavská Sobota
19.4.2016
Okresná rozvojová rada Rimavská Sobota na svojom zasadnutí sa 19. apríla 2016 venovala finalizácii jednotlivých projektov akčného plánu a diskutovala s expertmi MF SR o posledných krokoch pri jeho príprave. Finálna podoba materiálu bola predmetom následného stretnutia, ktoré sa konalo 21. apríla 2016. Expertný tím MF SR sa zišiel taktiež s predstaviteľmi okresov Revúca, Poltár a Veľký Krtíš, s ktorými prekonzultoval proces prípravy akčných plánov.
Rimavská Sobota
16.3.2016
Na stretnutí Akčnej skupiny s expertami MF SR sa bude diskutovať o príprave Akčného plánu pre rokovanie s rezortmi centrálnej štátnej správy.
Rimavská Sobota
24.2.2016
Na stretnutí Akčnej skupiny okresu so zástupcami expertnej skupiny MF SR sa diskutovalo o návrhu Akčného plánu, identifikovali sa kľúčové aktivity, projekty a partneri a precizoval sa návrh Akčného plánu.