Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Stropkov

20 623
Počet obyvateľov
8,87%
Miera nezamest.
n/a
Schválený akčný plán
n/a
Pracovné miesta
n/a
Odhadovaný rozpočet

Štatút výboru pre rozvoj okresu Stropkov

Aktuality z okresu Stropkov