Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Veľký Krtíš

44 212
Počet obyvateľov
13,37%
Miera nezamest.
7.9.2016
Schválený akčný plán
822
Pracovné miesta
75 000 000 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 7. septembra 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky vo Veľkom Krtíši. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladal na schválenie predsedovi a členom vlády SR materiál „Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš“ na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vláda Slovenskej republiky Akčný plán schválila.

Predpokladaný termín výjazdového rokovania vlády k schváleniu Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš je 7. september 2016.

Prvé zasadnutie členov Akčnej rady Veľký Krtíš sa uskutoční v utorok  22. augusta 2016. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš sa ďalšie zasadnutie plánuje na 2. septembra 2016.

Aktuality z okresu Veľký Krtíš

Veľký Krtíš
Poltár
12.8.2016
V piatok 12. augusta sa uskutočnilo pracovné zasadnutie s členmi Akčnej rady v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Po jeho skončení mali členovia expertného tímu stretnutie s mladými farmármi v Hrušove.
Veľký Krtíš
Revúca
Rožňava
27.7.2016
Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako...
Veľký Krtíš
23.6.2016
Výjazd expertnej skupiny do Veľkého Krtíša pozostával z pracovného stretnutia so zástupcami okresnej rozvojovej rady zapojených do príprav Akčného plánu. V okrese sa zozbierali najmä projekty týkajúce sa rozvoju vinárstva aj v nadväznosti na cestovný ruch, strojárstva, previazania školstva na podniky, kultúry a aktivít zvyšujúcich aktivitu okresu. Absentovali projekty cielené na problematiku marginalizovaných rómskych komunít, taktiež zatiaľ slabý záujem...
Veľký Krtíš
17.5.2016
Dňa 17. mája 2016 členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy vycestovali do mesta Veľký Krtíš, aby informovali predstaviteľov samospráv, podnikateľského sektora a širokú verejnosť o možnostiach, ktoré im prinesie vypracovanie a následná realizácia akčného plánu. Počas diskusie boli identifikované kľúčové problémy okresu, ako aj oblasti s najväčším potenciálom pre rozvoj. Nasledovala návšteva troch stredných škôl, kde riaditelia...